Tác phẩm truyện audio Đường Đi Của Phật gồm có 6 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 16/08/2019 hiện tại đã có đến 9.508 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Giới thiệu về phong trào và tinh thần bất bộ phái Rime 2. Rime là gì 3. Phật giáo không bộ phái 4. Đạo sư và đệ tử 5. Tất vả chư Phật đều nằm trong tâm của chúng sinh 6. Dòng sông chẳng thể đóng băng ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4.2 sao - 9 người bình chọn

Truyện liên quan khác

Xem phim