Tác phẩm truyện audio Giảng Giải Đệ Tử Qui tập 31-hết gồm có 30 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 07/09/2019 hiện tại đã có đến 6.434 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 31A 2. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 31B 3. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 31C 4. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 32A 5. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 32B 6. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 32C 7. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 33A 8. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 33B 9. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 33C 10. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 34A 11. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 34B 12. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 34C 13. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 35A 14. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 35B 15. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 35C 16. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 36A 17. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 36B 18. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 36C 19. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 37A 20. Giảng Giải Đệ Tử Qui - Tập 37B ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4.1 sao - 7 người bình chọn

Truyện liên quan khác