Tác phẩm truyện audio Giảng Giải Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tập 1 gồm có 25 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 25/08/2019 hiện tại đã có đến 8.339 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Giải thích tên kinh A 2. Giải thích tên kinh B 3. Giải thích tên kinh C 4. Phẩm 1: Phẩm Tựa A 5. Phẩm 1: Phẩm Tựa B 6. Phẩm 1: Phẩm Tựa C 7. Phẩm 1: Phẩm Tựa D 8. Phẩm 1: Phẩm Tựa E 9. Phẩm 1: Phẩm Tựa F 10. Phẩm 1: Phẩm Tựa G 11. Phẩm 1: Phẩm Tựa H 12. Phẩm 1: Phẩm Tựa I 13. Phẩm 1: Phẩm Tựa J 14. Phẩm 1: Phẩm Tựa K 15. Phẩm 1: Phẩm Tựa L 16. Phẩm 2: Phẩm Phương Tiện A 17. Phẩm 2: Phẩm Phương Tiện B 18. Phẩm 2: Phẩm Phương Tiện C 19. Phẩm 2: Phẩm Phương Tiện D 20. Phẩm 2: Phẩm Phương Tiện E ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 5 sao - 12 người bình chọn

Truyện liên quan khác