Tác phẩm truyện audio Hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi Vãng sinh gồm có 3 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 13/09/2019 hiện tại đã có đến 8.254 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi - tự tại vãng sanh A 2. Hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi - tự tại vãng sanh B 3. Hòa thượng Hải Hiền 112 tuổi - tự tại vãng sanh C ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4.6 sao - 17 người bình chọn

Truyện liên quan khác