Hoa Vô Ưu tập 08
Tác phẩm truyện audio Hoa Vô Ưu tập 08 gồm có 11 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 06/10/2019 hiện tại đã có đến 8.000 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời Đầu Sách 2. Con Người Bất Tử 3. Người Leo Núi 4. Cội Gốc Sanh Tử Và Niết Bàn 5. Thuyết Luân Hồi 6. Phật Giáo Thiền Tông Thực Tế Đến Không Ngờ 7. Tập Nghiệp 8. Thân Người Khó Được 9. Nhân Thừa Và Bồ Tát Thừa 10. Tinh Thần Xuất Trần Của Đạo Phật 11. Trí Thức Và Trí Tuệ ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 3 sao - 9 người bình chọn

Truyện liên quan khác