Tác phẩm truyện audio Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim gồm có 18 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 17/07/2019 hiện tại đã có đến 8.114 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Nghi Thức Sám Hối Trước Khi Tụng Kinh 2. Mở Đầu Pháp Thoại 3. Thọ Lượng Thế Tôn 4. Phân Biệt Ba Thân 5. Âm Thanh Trống Vàng 6. Diệt Trừ Nghiệp Chướng 7. Minh Chú Tịnh Địa 8. Hoa Sen Ca Tụng 9. Mãn Nguyện Vì Không 10. Thiên Vương Hộ Quốc 11. Thiên Vương Hộ Quốc tiếp theo 12. Minh Chú Ly Nhiễm 13. Đại Biện Thiên Nữ 14. Kiên Lao Địa Thần 15. Thiện Sinh Luân Vương 16. Chữa Trị Bịnh Khổ 17. Xả Bỏ Thân Mạng 18. Bồ Tát Tán Dương - hết ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4.3 sao - 11 người bình chọn

Truyện liên quan khác

Xem phim