Tác phẩm truyện audio Kinh Từ Bi Thủy Sám gồm có 10 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 16/08/2019 hiện tại đã có đến 15.218 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Từ Bi Thủy Sám 1 2. Từ Bi Thủy Sám 2 3. Từ Bi Thủy Sám 3 4. Từ Bi Thủy Sám 4 5. Từ Bi Thủy Sám 5 6. Từ Bi Thủy Sám 6 7. Từ Bi Thủy Sám 7 8. Từ Bi Thủy Sám 8 9. Từ Bi Thủy Sám 9 10. Từ Bi Thủy Sám 10 ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4.1 sao - 12 người bình chọn

Truyện liên quan khác

Xem phim