Tác phẩm truyện audio Kinh Vô Lượng Thọ gồm có 6 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 09/10/2019 hiện tại đã có đến 2.724 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Kinh vô lượng thọ 1 2. Kinh vô lượng thọ 2 3. Kinh vô lượng thọ 3 4. Kinh vô lượng thọ 4 5. Kinh vô lượng thọ 5 6. Kinh vô lượng thọ 6 ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4 sao - 1 người bình chọn

Truyện liên quan khác