Lời Đạo Sư
Tác phẩm truyện audio Lời Đạo Sư gồm có 13 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 20/08/2019 hiện tại đã có đến 13.942 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Gửi những tấm lòng 2. Ngoại Ngondro - Pháp tịnh khẩu 3. Bốn niệm chuyển tâm 4. Quy y phát tâm bồ đề 5. Cúng dường Mandala 6. Quy y tu tâm bồ đề 7. Bài giảng ngày 10-10-2012 8. Bài giảng ngày 12-10-2012 9. Bài giảng ngày 13-10-2012 10. Thư Rinpoche gởi các đệ tử 11. Động lực thiện lành 12. Pháp xá lợi Đạo sư 13. Bài viết của Rinpoche ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4.7 sao - 14 người bình chọn

Truyện liên quan khác

Xem phim