Tác phẩm truyện audio Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn gồm có 9 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 29/07/2019 hiện tại đã có đến 9.363 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời Đầu - Tựa - Giải Thích Tổng Quát Về Danh Đề 2. Người Tạo Luận - Thiên Thân Bồ Tát 3. Dịch Giả Đời Đường -Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang - dịch 4. Biệt Giải Văn Nghĩa 5. Năm Biến Hạnh 6. Sáu Căn Bản Phiền Não 7. Sắc Pháp Lược 8. Vô Vi Pháp 9. Sơ Lược Về HT. Tuyên Hóa - Hết ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4.3 sao - 11 người bình chọn

Truyện liên quan khác

Xem phim