Tác phẩm truyện audio Những truyện niệm Phật cảm ứng mắt thấy tai nghe gồm có 16 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 05/09/2019 hiện tại đã có đến 11.904 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời người dịch; Truyện 1 và Truyện 2 2. Truyện 3 đến Truyện 6 3. Truyện 7 đến Truyện 10 4. Truyện 11 đến Truyện 14 5. Truyện 15 đến Truyện 20 6. Truyện 21 đến Truyện 26 7. Truyện 27 đến Truyện 31 8. Truyện 32 đến Truyện 36 9. Truyện 37 đến Truyện 40 10. Truyện 41 đến Truyện 46 11. Truyện 47 đến Truyện 51 12. Truyện 52 đến Truyện 56 13. Truyện 57 đến Truyện 62 14. Truyện 63 đến Truyện 68 15. Truyện 69 đến Truyện 72 16. Truyện 73 ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4.6 sao - 7 người bình chọn

Truyện liên quan khác