Tác phẩm truyện audio Phật Tổ Đạo Ảnh _ Tập 2 gồm có 15 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 17/09/2019 hiện tại đã có đến 13.489 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. 1. Tổ Thứ 34-39 2. 2. Tổ Thứ 39-41 3. 3. Tổ Thứ 41-43 4. 4. Tổ Thứ 44-48 5. 5. Tổ Thứ 48-59 6. 6. Tổ Thứ 60-69 7. 7. Tổ Thứ 69-70 8. 8. Tổ Thứ 71 9. 9. Tổ Thứ 71-74 10. 10. Tổ Thứ Nhất-13 11. 11. Tổ Thứ 14-27 12. 12. Tông Thiên Thai – Sơ Tổ - Tổ Thứ 16 13. 13. Tông Hoa Nghiêm – Tổ Thứ Nhất – Tổ Thứ 8 14. 14. Tổ Liên Xã – Tổ Thứ Nhất – Tổ Thứ 9 15. 15. Tổ Thứ 10 – Hòa Thượng Quảng Khâm ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 3 sao - 15 người bình chọn

Truyện liên quan khác