Tác phẩm truyện audio Phòng mạch FM - Viêm dạ dày tá tràng - 21/11/2015 gồm có 1 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 28/08/2019 hiện tại đã có đến 32.920 lượt nghe, thuộc chuyên mục Sức khỏe tim mạch là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

Phòng mạch FM - Viêm dạ dày tá tràng - 21/11/2015 ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 3 sao - 2 người bình chọn

Truyện liên quan khác

11 eyes