Tác phẩm truyện audio Qui Tắc Trợ Niệm Lúc Lâm Chung gồm có 2 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 28/08/2019 hiện tại đã có đến 15.078 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Qui tắc trợ niệm lúc lâm chung - 01 2. Qui tắc trợ niệm lúc lâm chung - 02 ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4.9 sao - 18 người bình chọn

Truyện liên quan khác