Tác phẩm truyện audio Thái Thượng Cảm Ứng Thiên gồm có 6 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 23/08/2019 hiện tại đã có đến 11.764 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên 1 2. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên 2 3. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên 3 4. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên 4 5. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên 5 6. Thái Thượng Cảm Ứng Thiên 6 ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4 sao - 1 người bình chọn

Truyện liên quan khác