Tác phẩm truyện audio Thằng Tơ Tưởng - Nguyễn Công Kiệt gồm có 6 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 10/08/2019 hiện tại đã có đến 11.693 lượt nghe, thuộc chuyên mục Đọc truyện đêm khuya là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

Thằng tơ tưởng Thằng tơ tưởng Thằng tơ tưởng Thằng tơ tưởng Thằng tơ tưởng Thằng tơ tưởng - ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 3 sao - 2 người bình chọn

Truyện liên quan khác

Xem phim