Thiền Đốn Ngộ
Tác phẩm truyện audio Thiền Đốn Ngộ gồm có 14 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 16/09/2019 hiện tại đã có đến 7.043 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời nói đầu - Tựa - Tiểu dẫn 2. Thiền tông Vĩnh Gia tập- chương 1- 04 3. Thiền tông Vĩnh Gia tập- chương 05-07 4. Thiền tông Vĩnh Gia tập- chương 08-10 5. Đốn ngộ nhập đạo yếu môn 1 6. Đốn ngộ nhập đạo yếu môn 2 7. Đốn ngộ nhập đạo yếu môn 3 8. Đốn ngộ nhập đạo yếu môn 4 9. Truyền gia bảo Thiền tông trực chỉ 1 10. Truyền gia bảo Thiền tông trực chỉ 2 11. Tọa thiền dụng tâm ký 12. Tham thiền yếu chỉ 1 13. Tham thiền yếu chỉ 2 14. Lời nhắc khi tham thiền, Đêm trừ tịch, Tu cùng không tu ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4.4 sao - 13 người bình chọn

Truyện liên quan khác