Tác phẩm truyện audio Thiền Quán Về Đạo Phật gồm có 17 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 01/09/2019 hiện tại đã có đến 9.959 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. 01. Thiền 2. 02. Thiền Và Đời Sống Chúng Ta 3. 03. Thanh Tịnh Và Tỉnh Giác 4. 04. Tứ Vô Lượng Tâm 5. 05. Tứ Vô Lượng Tâm - Tiếp theo 6. 06. Từ Bi Quán 7. 07. Tham Sân Si 8. 08. Pháp Hành 9. 09. Trạo Cử 10. 10. Mạn Nghi 11. 11. Nghiệp Và Luân Hồi 12. 12. Trí Tuệ Thanh Tịnh 13. 13. Hoằng Pháp Tọa Thiền - Hỉ Lạc Cảm Thọ 14. 14. Hỷ Lạc Qua Nhiếp Tâm 15. 15. Ngũ Uẩn Hành Thiền 16. 16. Đức Hạnh Và Từ Thiền Tâm 17. 17. Tâm Kiên Nhẫn - Tâm Từ Và Tâm Xả ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4.4 sao - 18 người bình chọn

Truyện liên quan khác