Tác phẩm truyện audio Thiền Sư Trung Hoa Tập 01 gồm có 14 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 29/08/2019 hiện tại đã có đến 14.329 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời Dẫn Đầu - Đời thứ nhất môn đệ Lục Tổ Huệ Năng 1 2. Đời Thứ Nhất-Môn Đệ Lục Tổ Huệ Năng 2 3. Đời Thứ Nhất-Môn Đệ Lục Tổ Huệ Năng 3 4. Đời Thứ Hai sau Lục Tổ 5. Đời Thứ Ba sau Lục Tổ-Phái Hành Tư 6. Đời Thứ Ba sau Lục Tổ-Phái Hoài Nhượng 1 7. Đời Thứ Ba sau Lục Tổ-Phái Hoài Nhượng 2 8. Đời Thứ Ba sau Lục Tổ-Phái Hoài Nhượng 3 9. Đời Thứ Ba sau Lục Tổ-Phái Hoài Nhượng 4 10. Đời Thứ Ba sau Lục Tổ-Phái Hoài Nhượng 5 11. Đời Thứ Tư sau Lục Tổ-Phái Hành Tư 12. Đới Thứ Tư sau Lục Tổ-Phái Hoài Nhượng 1 13. Đời Thứ Tư sau Lục Tổ-Phái Hoài Nhượng 2 14. Đời Thứ Tư sau Lục Tổ-Phái Hoài Nhượng 3 ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4.3 sao - 16 người bình chọn

Truyện liên quan khác