Tác phẩm truyện audio Top 100 Sci-Fi Books - 009 - Starship Troopers gồm có 14 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 26/08/2019 hiện tại đã có đến 9.078 lượt nghe, thuộc chuyên mục Tiểu thuyết là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4 sao - 1 người bình chọn

Truyện liên quan khác