Tác phẩm truyện audio Trên Con Đường Thiền Tông gồm có 4 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 05/08/2019 hiện tại đã có đến 4.880 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời nói đầu - Có Pháp môn nào 2. Thiền và Thắng Trí 3. Phương pháp tu của tu viện Chơn Không 4. Tâm bình thường là đạo ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4 sao - 17 người bình chọn

Truyện liên quan khác

Xem phim