Tác phẩm truyện audio Trích tác phẩm: Từ chiến trường khu 5 (Phan Tứ) - Phần 5 gồm có 1 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 10/09/2019 hiện tại đã có đến 33.995 lượt nghe, thuộc chuyên mục Đọc truyện đêm khuya là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

Trích tác phẩm: Từ chiến trường khu 5 (Phan Tứ) - Phần 5 ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4.7 sao - 14 người bình chọn

Truyện liên quan khác

5 cm/s