Tác phẩm truyện audio Truyện ký: Chim sắt bay qua vùng bão (Võ Thu Hương) - phần 3 gồm có 1 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 06/10/2019 hiện tại đã có đến 30.712 lượt nghe, thuộc chuyên mục Đọc truyện đêm khuya là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

Truyện ký: Chim sắt bay qua vùng bão (Võ Thu Hương) - phần 3 ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 3 sao - 3 người bình chọn

Truyện liên quan khác