Tác phẩm truyện audio Tư Tưởng Phật Giáo Quyển 3 gồm có 23 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 12/10/2019 hiện tại đã có đến 10.739 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Lời nói đầu 2. Ý nghĩa kinh hành niệm Phật 3. Ý nghĩa tĩnh tâm 4. Lục hòa 5. Sáu pháp Ba la mật 6. Tịnh độ theo kinh Duy Ma 7. Tam minh 8. Hồi hướng theo Kinh Hoa Nghiêm 9. Xu thế của Đạo Phật 10. Tam Bảo 11. Nhập thế của đạo Phật 12. Tứ hoằng thệ nguyện 13. Xuân Di Lặc 14. Báo hiếu theo kinh Vu Lan 15. Phật giáo và Pháp luật 16. Khái niệm về giới luật 17. Ý nghĩa xuất gia 18. Ngọn đuốc xuân 19. Ngũ uẩn 20. Hòa thượng Thích Quảng Đức ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 5 sao - 24 người bình chọn

Truyện liên quan khác