Tác phẩm truyện audio Về ngoại - Văn học tuổi xanh 31/12/2017 gồm có 1 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 11/09/2019 hiện tại đã có đến 15.277 lượt nghe, thuộc chuyên mục Văn học nghệ thuật là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

Về ngoại - Văn học tuổi xanh 31/12/2017 ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4.3 sao - 11 người bình chọn

Truyện liên quan khác