Tác phẩm truyện audio Ý Nghĩa Tu Gia Hạnh Phổ Hiền gồm có 6 Chương, được cập nhật nội dung gần nhất vào 07/08/2019 hiện tại đã có đến 7.725 lượt nghe, thuộc chuyên mục Phật pháp và đời sống là một trong nhiều tác phẩm được quan tâm trên kênh nghe truyện audio

Danh sách các chương trong truyện

1. Ý nghĩa tu Gia Hạnh Phổ Hiền 2. Tu Gia Hạnh tuần 1 và 2 3. Tu Gia Hạnh tuần 1 và 2 (tiếp theo) 4. Tất cả quy về Pháp Hoa 5. Cốt lõi của 7 phẩm bổn môn Pháp Hoa 6. Cốt lõi của 7 phẩm bổn môn Pháp Hoa (tiếp theo) - Tu Gia Hạnh tuần 3 ......

Bình chọn cho audio Xếp hạng 4.2 sao - 14 người bình chọn

Truyện liên quan khác